1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

Guanyem terreny a l’especulació!

Campanya d’incidència cap a les administracions amb la voluntat d’avançar cap a un major impuls del model desenvolupant polítiques d’habitatge que contribueixin a convertir patrimoni privat en sòl públic cooperatiu comunitari, així com millorar l’assequibilitat dels projectes ubicats en aquest tipus de sòl.

Fem assequible l’habitatge cooperatiu!

Campanya d’incidència a les administracions per al foment de l’assequibilitat del model centrat en la generació i millora dels ajuts, fiscalitat, finançament i garanties dels projectes d’habitatge cooperatiu.

Fem + habitatge social i cooperatiu!

Campanya d’incidéncia per donar suport al conveni de col.laboració estable signat amb l’Ajuntament de Barcelona el 2020 per a la creació d’habitatge social i cooperatiu on la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya n’és sota signant.

#Pladexoc

En el context de la COVID-19 des de la ciutat de Barcelona s’impulsa el següent decàleg que busca l’acord amb una amplia representació dels actors polítics i socials de la ciutat i l’entorn metropolità per mirar de forçar el Pacte per l’habitatge 2020-2030

Decaleg pel dret a l’habitatge

En el context de la COVID-19 des de la ciutat de Barcelona s’impulsa el següent decàleg que busca l’acord amb una amplia representació dels actors polítics i socials de la ciutat i l’entorn metropolità per mirar de forçar el Pacte per l’habitatge 2020-2030