1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

Impactes

Descobreix com la cessió d'ús és molt més que habitatge digne

Ecològics

Reducció del consum mitjà d’energia en la fase de convivència d’entre un 75 i un 60%, arribant a repercutir en un 50% d’estalvi del cost anual de la factura de la llum.

 

Reducció de les emissions durant la construcció de mitjana en 330.000 kg/CO2 derivades entre d’altres de l’utilització de materials més sostenible com la fusta laminada o la no construcció de aparcaments.

 

Us de materials renovables durant la construcció, principalment en la substitució del ciment per la fusta renovable.

 

Estalvi d’aigua tant en el procés de construcció com en el de convivència gràcies als materials i tècniques de construcció així com el re-aprofitament d’aigues grises i l’estalvi en consum.

 

Reducció de la generació de residus en la nova construcció, degut a la construcció amb fusta laminada, i en la rehabilitació.

Socials

Millora la percepció sobre l’estat de salut física, el benestar i les conductes relacionades amb la salut, relacionat amb quotes mensuals més assequibles, la seguretat, així com per un entorn material dels habitatges i social de qualitat.

 

Promou la salut mental i emocional, reduint els efectes de l’estrès econòmic, ansietat residencial i la sensació de solitud. També s’observa frustració i angoixa, principalment degut a les dificultats d’accés per unes aportacions inicials d’accés encara elevades i per la falta d’oferta similar en el mercat en cas d’haver d’abandonar
el projecte per motius externs.

 

Millora la salut social i comunitària, augmentant el suport social, els sentiments de pertinença, il·lusió i felicitat, així com el sentit de coherència, orgull i satisfacció que generen viure de forma alineada amb valors.

 

Promou comunitats diverses en termes de sexo-genere i edat i encara no prou diverses pel que fa a classe social, on persones sense capacitat d’estalvi tenen dificultats per accedir-hi, origen, on els migrants hi son presents relativament per sota de la mitjana del país, i diversitat funcional i psiquica, on persones d’aquest col·lectiu tenen problemes d’integració amb la cartera de serveis socials o en la plena autonomia.

Econòmics

Aportació inicial mitjana més baixa,  actualment de 20.035 EUR, equivalent a l’entrada del pis o dipòsit

 

Aportació mensual o quota mitjana més baixa, actualment de 498 EUR, equivalent a la quota de la hipoteca o el lloguer

 

Cost del metre cuadrat construit final més baix, actualment de 2.209 EUR/m2

 

Mobilització de recursos a l’Economia Social i Solidària, un 70% dels 15M EUR de mitjana.

Reculls de dades

Explora totes les dades actualitzades a l’Observatori de l’habitatge cooperatiu

Explora el detall de dades de l'estudi de l'Agencia de Salut de Barcelona

Descarrega el poster que vam preparar pel Fòrum amb un resum de tots els impactes del model