1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

Una realitat creixent

La Chalmeta

Cooperativa d'habitatges de 32 unitats de convivència des de 2021 a La Marina del Prat Vermell, Barcelona

La Balma

Cooperativa d'habitatges de 36 unitats de convivència des del 2021 al Poblenou, Barcelona

La via cooperativa
pel dret a l'habitatge

No lucre i propietat col·lectiva

Habitatge assequible i divers

Creixement i replicabilitat

Autogestió i comunitat

Corresponsabilitat amb l'entorn i el dret a l'habitatge

Recursos

Les plataformes, eines i documents claus que entre totes anem generant

L’observatori del sector, totes les dades que necessites

Fons de solidaritat del sector, la plataforma per facilitar la creació de pisos solidaris

Wiki comunitari sobre com tirar endevant en la pràctica projectes d’habitatge cooperatiu

Calculador del cost final estimat del solar o edifici que esteu buscant

Repositori dels fòrums de l’habitatge cooperatiu replet de videos i xerrades

Selecció dels documents claus generat per les entitats de suport i acompanyament del sector

Associeu-vos!

Sumeu-vos a comunitats, equips tècnics i entitats de suport i fem créixer el moviment

Programa

Els objectius estratègics per a la cessió d'ús

Reconeixement del model en cessió d‘ús

Equiparació amb lloguer social

Blindatge legal del model a l’especulació

Finançament assequible

Entorn fiscal favorable

Ajuts específics

Avals i garanties

Incorporació de sòl i patrimoni privat

Incorporació i governança de sòl compartida

Cessió de sòl i patrimoni públic

Integració amb serveis socials

Comunitats diverses

Comunitats rurals

Campanyes

Revisa i participa de com estem articulant les demandes del moviment