991 Habitatges

56 Comunitats

+34% Creixement

La Borda

Cooperativa d’habitatge de 28 unitats de convivència a La Bordeta, Sants, Barcelona. 2018

La Borda

Cooperativa d’habitatge de 28 unitats de convivència a La Bordeta, Sants, Barcelona. 2018

La Borda

Cooperativa d’habitatge de 28 unitats de convivència a La Bordeta, Sants, Barcelona. 2018

La Balma

Cooperativa d’habitatge de 34 unitats de convivència al Poblenou, Barcelona. 2021