991 Habitatges

56 Comunitats

+34% Creixement

Una realitat creixent

La Borda

Cooperativa d’habitatge de 28 unitats de convivència a La Bordeta, Sants, Barcelona. 2018

La Borda

Cooperativa d’habitatge de 28 unitats de convivència a La Bordeta, Sants, Barcelona. 2018

La via cooperativa
pel dret a l'habitatge

No lucre i propietat col·lectiva

Habitatge assequible i divers

Creixement i replicabilitat

Autogestió i comunitat

Corresponsabilitat amb l'entorn i el dret a l'habitatge

Recursos

Les plataformes, eines i documents claus que entre totes anem generant

Llargavista

L’observatori del sector, totes les dades que necessites

FONS.

Fons de solidaritat del sector, la plataforma per facilitar la creació de pisos solidaris

guia.

Wiki comunitari sobre com tirar endevant en la pràctica projectes d’habitatge cooperatiu

App el lloc

Calculador del cost final estimat del solar o edifici que esteu buscant

forum.

Repositori dels fòrums de l’habitatge cooperatiu replet de videos i xerrades

Repositori de documents

Selecció dels documents claus generat per les entitats de suport i acompanyament del sector

Associeu-vos!

Sumeu-vos a comunitats, equips tècnics i entitats de suport i fem créixer el moviment

Programa

Els objectius estratègics per a la cessió d'ús

Reconeixement del model en cessió d‘ús

Equiparació amb lloguer social

Blindar legalment el model en cessió d’ús a l’especulació

Finançament assequible

Política pública singular

Entorn fiscal favorable

Ajuts específics

Avals i garanties

Incorporació de sòl i patrimoni privat

Instruments d’incorporació i governança de sòl compartida

Serveis socials

No lucre i propietat col·lectiva

Comunitats diverses

Comunitats rurals

Campanyes

Revisa i participa de com estem articulant les demandes del moviment